TERMS AND CONDITIONS OF THE COMPETITION

Voor de door SKS GERMANY georganiseerde winactie gelden de volgende deelnamevoorwaarden en bepalingen over gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de winactie verklaart u zich volledig akkoord met deze aanvullingen.

1. deelname
Deelname aan de wedstrijd vindt plaats via het SKS Facebook- en Instagram-account. Deelnemers moeten het bericht liken en in de comments schrijven van welke SKS-pomp ze houden en waarom. Medewerkers van de SKS Group zijn uitgesloten van de wedstrijd, net als mensen buiten de EU. De wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

2. periode
De wedstrijd begint op 28.3.2024 en eindigt op 1.4.2024 om 0.00 uur. Deelname is gratis en vrijwillig en is niet gekoppeld aan de aankoop van producten. Juridisch verhaal is uitgesloten.

3. prijs
Onder alle deelnemers worden de volgende prijzen verloot
1 x Rennkompressor vloerpomp
1 x Airstep voetpomp
1 x Airboy minipomp
1 x Airmotion vloerpomp
1 x Airflex Explorer minipomp
1 x Airbuster CO2 pomp
1 x SKS Fanset

4. Wijze van berichtgeving


De winnaars van de verloting krijgen van ons bericht per e-mail en worden via de commentaarfunctie openbaar gemaakt. Mochten wij binnen 10 dagen geen antwoord op dit bericht krijgen, dan vervalt de prijs en de loting vindt opnieuw plaats onder de overige deelnemers.

5. Voorbehoud van beëindiging van de winactie


Wij behouden ons voor, de winactie op elk moment zonder opgave van redenen vroegtijdig te beëindigen of te staken. Bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld technische, organisatorische of juridische storingen zijn.
Gegevensbescherming en informatieplichten
Aangezien er gedurende de winactie persoonlijke gegevens worden verzameld, nemen wij alle hiermee verband houdende privacyregels in acht. Andere processen waarbij gegevens van u worden verzameld, vallen onder onze algemene privacyverklaring:

https://www.sks-germany.com/nl/gegevensbescherming/

Verantwoordelijke instantie
Verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens in het kader van de winactie is
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4
59846 Sundern / Duitsland
Tel.: +49 (0) 2933 / 831-0
E-mail: sales@sks-germany.com